top of page
leadership-valmennus, johtoryhmä, yrityskulttuuri,mentaalivalmennus,asiantuntija-artikkeli,DEI

Lizuri Agency

Autamme organisaatioita & ihmisiä rakentamaan yhteistyösuhteita, ryhmädynamiikkaa ja ihmisiä osallistavaa organisaatiokulttuuria- uudistamalla johtamiskäytänteitä tuloksia tuottavaksi toiminnaksi. Miten yksilö johtaa itseään, esihenkilö tiimiään ja yritys käytänteitään, näkyy aina tuottavuudessa, tuloksissa ja hyvinvoinnissa - tämä yhtälö  on  palvelujemme ja toimintamme ytimessä.

Yrityksemme on persoonallisuuden johtamiseen ja tuottaviin johtamismenetelmiin ja - käytänteisiin erikoistunut konsultti- ja valmennusyritys. Autamme yrityksiä, yhdistyksiä ja julkisia organisaatioita edistämään yksilön hyvinvointia, lisäämään tiimien tuottavuutta ja organisaatioita rakentamaan ihmisiä osallistavaa kulttuuria. Konsultoimme ja suunnittelemme yrityksen DEI- strategioita ja uudistamme organisaatioiden johtamiskäytänteet tuloksia tuottavaksi toiminnaksi.  Valmennamme käytännönläheisin menetelmin yritysstrategian, toimintamallien sekä arvojen viemistä  yritysarkeen ja ihmisten välisiin suhteisiin.

Läpivalaisemme yrityskulttuurin nykytilaa ja autamme tavoitekulttuurin rakentamisessa - kehitämme, parannamme ja uudistamme johtamisen strategioita - tavoittamaan ihmisiä ja menestymään yhdessä. Edustamme edelläkävijyyttä toiminnassamme, joka on  yhdistelmä syvää ihmisten persoonallisuuden ja voimavarojen osaamista, tutkimus- ja data-analytiikkaa hyödyntävää tietotaitoa, arvostettujen johtamismenetelmien soveltamista ja ihmisiä osallistavan kommunikoinnin asiantuntemusta. 
 
Me uskomme ihmisiin, ihmisten välisiin suhteisiin ja yhdessä menestymiseen.  Toteutamme unelmaamme erilaisuutta arvostavasta, monimuotoisuutta hyödyntävästä ja ihmisiä osallistavasta suomalaisesta organisaatiokulttuurista- palvelemalla asiakkaitamme ja auttamalla ihmisiä menestymään yhdessä.

Palvelut:

Yrityskulttuurin freesaus & läpivalaisu

Yrityskulttuurin ja yhteistyösuhteiden läpivalaisu antaa edellytykset kulttuurin kehittämiselle ja uudistamiselle.  Prosessissa analysoidaan puolueettomasti johtamisen, yrityskulttuurin ja yhteistyösuhteiden välistä tuottavuutta.

Läpivalaisu näyttää  nykytilan  mm. johtamisen laadusta, osaamisesta ja edellytyksistä. Prosessi tarjoaa tuloksia tuottavia  ratkaisumalleja tavotetekulttuurin saavuttamiseksi - yrityskauppaprosessissa, omistajanvaihdoksessa tai kulttuurin uudistamisessa.

Kenelle : Yrityksen omistajille, hallitukselle ja ylimälle  johdolle.

Miksi : Lisäämään tietoisuutta johtamistaitojen ja kulttuurin rakentumisen syy- seuraussuhteista- antamaan ratkaisuja ja työkaluja tuottavan organisaatiokulttuurin rakentumiseksi.

Hyöty:  Antaa selkeän kuvan kehitettävistä osa-alueista & ongelmista kulttuurissa ja yhteistyösuhteissa- auttaa tulosten, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvattamisessa.

Lue lisää : Fressi | Newborn | Newdawn 

Webinaarisarjat ja  webinaarit

Ajankohtaiset webinaarimme yhteistyösuhteiden ja organisaatiokulttuurin rakentumisesta & johtamisesta. Inspiroivan informatiiviset ja ihmisiä osallistavat asiantuntijaluennot  mm.  psykososialisista kuormitustekijöistä, joiden syy-seuraussuhteet on luettavissa johtamisen ongelmina- ja joihin löytyy ratkaisu käytänteiden uudistamisesta.
 
Webinaareissa sisältö painottuu  teemojen mukaisina- ennakkoon suunniteltuina asiantuntijaluentoina kuulijoille ja sisältää ennakkotehtäviä.
 
Kenelle : Yrityksen henkilöstölle & yhteisöille- yhdistysten jäsenistölle.
 
Hyöty: Oivalluttamaan jokaista ymmärtämään omia vaikutusmahdollisuuksiaan yhteistyösuhteiden tuottavuuteen ja tuloksiin.
 
Hinta: Pyydä tarjous 

Asiantuntija-artikkelit ja tekstit

Ajantasaiset asiantuntija-artikkelit johtamisesta, yhteistyösuhteista, vastuullisen  yrityskulttuurin rakentamisesta,  erilaisuuden tunnistamisesta, ymmärtämisestä, hyödyntämisestä & arvostamisesta-vahvistamaan DEI-diversity-equity-inclusive- ihmisiä arvostavaa kulttuuria ja työnantajabrandia.

Organisaation sosiaalisen identiteetin vahvistamiseksi - ihmisten sitouttamiseksi organisaation identiteettiin ja sosiaaliseen olemukseen.  Rakentamaan tuottavaa kulttuuria ihmisten, yhteisön ja sidosryhmien välille-kulkemaan aikaa edellä ja luomaan tuottavia yhteyksiä.

  • Tilausartikkelit | Blogitekstit | konsultoinnit työnantajamielikuvaa ja yritysbrandia vahvistamaan-  strategisten toimenpiteiden rinnalle

  • Artikkelisarjat ajankohtaisista työelämän ilmiöistä

Kenelle: Yritykset, yhdistykset, kaupungit, kunnat ja julkinen sektori

Hyöty:  Kirjoittajan  globaali  asiantuntijaverkosto & tuoreimmat näkemykset, viimeisimmät tutkimukset, tulokset ja toimivat käytänteet- lukijaystävällisenä tekstinä ja tarinoina.

 

Miksi: vahvistamaan yrityksen  edelläkävijyyttä ja DEI-käytänteiden viemistä tarinoiksi yritysarkeen.

Hinta: Pyydä tarjous

Keynotes | Asiantuntijapuheenvuorot

Puheenvuoroja ihmisten erilaisuuden tunnistamisesta, ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä sekä ihmisiin sisältyvän kapasiteetin taidokkaasta johtamisesta- niihin liittyvistä haasteista aikamme ilmiöinä.

Puheenvuorot ovat ensiluokkainen yhdistelmä kliinisiä tutkimuslöydöksiä, data-analytiikkaa ja tarinoita ihmisistä, ihmisten välisistä suhteista ja työelämästä- niiden monimuotoisista ilmiöistä.

Huolimatta puheenvuorojen ongelmista peilautuviin näkökulmiin ja statistiikkaan - niiden kannattelevien voima on ihminen itse:  äärettömät mahdollisuudet kasvuun, kehitykseen ja uuden oppimiseen.

Minja houkuttelee taidokkaasti kuulijakuntaansa: erilaisia ihmisia hetkeksi pois poteroistaan ja poikkeamaan poluiltaan. Hän auttaa ihmisiä kohtaamaan toinen toisensa erilaisuutta arvostavina tiimipelaajina ja yhteyksien rakentajina. 

Kenelle : Yrityksen henkilöstölle, tiimeille ja yhteisöille- jotka haluavat inspiroitua itsestään ja toisistaan- elämästä itsessään.

Hyöty: Lisäämään yhtenäisyyttä & vahvistamaan työntekijöiden omaa sitoutumista johtamistaitojen kehittämiseen.

Hinta: Pyydä tarjous!

HR mentaalipoli

Tulehtuneet yhteistyösuhteet tai ongelmat  ryhmädynamiikassa ?  Työhön liittyvät konfliktit tai huono työilmapiiri ? Ongelmat oman jaksamisen, stressinhallinnan ja motivaation suhteen? Haastavat kommunikointitilanteet?

Näihin ja moneen muuhun haasteeseen ja ongelmaan- vastauksia löytyy lähempää, kuin arvaammekaan- oman itsen ja yhteistyösuhteiden taitavasta ja tuottavasta johtamisesta.

Palvelu keskittyy  oman persoonallisuuden rakentumisen tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja johtamiseen- psykologisten motivaatiotarpeiden ymmärtämiseen ja johtamiseen, sekä niiden merkityksen ymmärtämiseen omaan stressi- ja distressikäyttäytymiseen liittyen.  Saat käytännönläheisiä ja omaa tuottavuutta  lisääviä keinoja, käytänteitä ja menetelmiä- työssä jaksamiseen sekä  stressinhallinnan, motivaation ja yhteistyösuhteiden tuottavampaan johtamiseen.

Kenelle: Organisaation työntekijöille.

Hyöty: Osana työkykyä ylläpitävää toimintaa ja varhaisen tuen antamista - työhyvinvoinnin  lisäämistä ja  tuottavuuden  kasvattamista. Auttaa työssä jaksamiseen. Ei ole terapiaa.

Toteutus: Haastattelu ja etätapaaminen. 

Hinta: 400 €  + ALV / kerta.

Pääosassa yhteistyösuhteet | Studio Blanco 

Studio Blanco on organisaation tarpeisiin räätälöity tapahtuma, jonka pääosassa on yrityksessä työskentelevien ihmisten yhteistyösuhteet sekä tuottavan kommunikoinnin ja viestinnän rakentaminen organisaation kaikilla tasoilla- asiantuntijan johdolla.

Mainio keino rakentaa käytännönläheisesti yhtenäisempää ja psykologisesti turvallista kulttuuria, käsitellä ongelmia tai lisätä resilienssiä ennalta arvaamattomien tilanteiden varalle.

Tilaisuus, jossa opetellaan turvallisesti ja erilaisuutta arvostavalla tavalla puhumaan vaikeistakin asioista- suoruuden, välittämisen ja tuottavan kommunikoinnin avulla - ymmärtämällä ihmisen persoonallisuutta ja sen rakenteita.

Studiossa keskitytään asiasisältöäkin enemmän siihen- MITEN sanomme sen  asiasisällön, mitä sanomme. Opimme syy-seuraussuhteita  siitä -  miten, miksi  & millä tavalla vuorovaikutamme toinen toistemme kanssa. Opimme rakentamaan tuottavia yhteistyösuhteita & kommunikoimaan tuloksia tuottavasti  myös haastavien tilanteiden äärellä.

Kenelle: Jokaiselle organisaatiossa työskentelevälle.

Miksi:  Lisäämään ymmärrystä siitä, että jokaisella on sekä oikeus, että velvollisuus  rakentaa yrityskulttuuria- ja mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan  hyvinvointiin, tuloksiin ja tuottavuuteen.

Hyöty: Mitä paremmin jokainen kykenee johtamaan itseään vaikeissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa- sen tuottavampia ovat tulokset- sen osallistavampi on yhteinen organisaatiokulttuuri.

Toteutus: Live-tilaisuus, joka voidaan toteuttaa myös hybridinä striimaamalla.

Sisältö:  Tilaisuuden agenda on aina asiakaslähtöinen - toimintamalli moderointineen perustuu asiantuntemukseemme ihmisiä osallistavan tapahtuman järjestäjänä.  Tilaa esite.

Hinta: Määräytyy osanottajamäärän ja keston mukaan. Räätälöidään aina tarvelähtöisesti.

SB logo.png
bottom of page