top of page

Lizuri Agency

Autamme organisaatioita & ihmisiä rakentamaan yhteistyösuhteita, ryhmädynamiikkaa ja ihmisiä osallistavaa organisaatiokulttuuria- uudistamalla johtamiskäytänteitä tuloksia tuottavaksi toiminnaksi. Miten yksilö johtaa itseään, esihenkilö tiimiään ja yritys käytänteitään, näkyy aina tuottavuudessa, tuloksissa ja hyvinvoinnissa - tämä yhtälö  on  palvelujemme ja toimintamme ytimessä.

Yrityksemme on persoonallisuuden johtamiseen ja tuottaviin johtamismenetelmiin ja - käytänteisiin erikoistunut konsultti- ja valmennusyritys. Autamme yrityksiä, yhdistyksiä ja julkisia organisaatioita edistämään yksilön hyvinvointia, lisäämään tiimien tuottavuutta ja organisaatioita rakentamaan ihmisiä osallistavaa kulttuuria. Konsultoimme ja suunnittelemme yrityksen DEI- strategioita ja uudistamme organisaatioiden johtamiskäytänteet tuloksia tuottavaksi toiminnaksi.  Valmennamme käytännönläheisin menetelmin yritysstrategian, toimintamallien sekä arvojen viemistä  yritysarkeen ja ihmisten välisiin suhteisiin.

Läpivalaisemme yrityskulttuurin nykytilaa ja autamme tavoitekulttuurin rakentamisessa - kehitämme, parannamme ja uudistamme johtamisen strategioita - tavoittamaan ihmisiä ja menestymään yhdessä. Edustamme edelläkävijyyttä toiminnassamme, joka on  yhdistelmä syvää ihmisten persoonallisuuden ja voimavarojen osaamista, tutkimus- ja data-analytiikkaa hyödyntävää tietotaitoa, arvostettujen johtamismenetelmien soveltamista ja ihmisiä osallistavan kommunikoinnin asiantuntemusta. 

 

Me uskomme ihmisiin, ihmisten välisiin suhteisiin ja yhdessä menestymiseen.  Toteutamme unelmaamme erilaisuutta arvostavasta, monimuotoisuutta hyödyntävästä ja ihmisiä osallistavasta suomalaisesta organisaatiokulttuurista- palvelemalla asiakkaitamme ja auttamalla ihmisiä menestymään yhdessä.

Palvelumme :

Yrityskulttuurin freesaus & läpivalaisu

Yrityskulttuurin ja yhteistyösuhteiden läpivalaisu antaa edellytykset kulttuurin kehittämiselle ja uudistamiselle.  Prosessissa analysoidaan puolueettomasti johtamisen, yrityskulttuurin ja yhteistyösuhteiden välistä tuottavuutta.

Läpivalaisu näyttää  nykytilan  mm. johtamisen laadusta, osaamisesta ja edellytyksistä.Prosessin tarjoaa tuloksia tuottavat  ratkaisumallit tavotetekul ttuurin saavuttamiseksi - yrityskauppaprosessissa, omistajanvaihdoksessa tai kulttuurin uudistamisessa.

Kenelle : Yrityksen omistajille, hallitukselle ja johdolle.

Miksi : Statistiikkaa

Hyöty:  Antaa selkeän kuvan kehitettävistä osa-alueista & ongelmista kulttuurissa ja yhteistyösuhteissa- auttaa tulosten, tuottavuuden ja hyvinvoinnin kasvattamisessa.

Lue lisää : Fressi | Newborn | Newdawn 

Webinaarisarjat ja  webinaarit

Ajankohtaiset webinaarimme yhteistyösuhteiden ja organisaatiokulttuurin rakentumisesta & johtamisesta. Inspiroivan informatiiviset ja ihmisiä osallistavat asiantuntijaluennot  mm.  psykososialisista kuormitustekijöistä, joiden syy-seuraussuhteet on luettavissa johtamisen ongelmina- ja joihin löytyy ratkaisu käytänteiden uudistamisesta.
 
Webinaareissa sisältö painottuu  teemojen mukaisina- ennakkoon suunniteltuina asiantuntijaluentoina kuulijoille ja sisältää ennakkotehtäviä.
 
Kenelle : Yrityksen omistajille, hallitukselle, johdolle, esihenkilöille ja henkilöstölle.
 
Hyöty: Oivalluttamaan jokaista ymmärtämään omia vaikutusmahdollisuuksiaan yhteistyösuhteiden tuottavuuteen ja tuloksiin.
 
Hinta: 1390- 1500 € + ALV
 
Kurkkaa tästä

Asiantuntija-artikkelit ja tekstit

Ajantasaiset asiantuntija-artikkelit johtamisesta, yhteistyösuhteista, vastuullisen  yrityskulttuurin rakentamisesta,  erilaisuuden tunnistamisesta, ymmärtämisestä, hyödyntämisestä & arvostamisesta-vahvistamaan DEI-diversity-equity-inclusive- ihmisiä arvostavaa kulttuuria ja työnantajabrandia.

Organisaation sosiaalisen identiteetin vahvistamiseksi - ihmisten sitouttamiseksi organisaation identiteettiin ja sosiaaliseen olemukseen.  Rakentamaan tuottavaa kulttuuria ihmisten, yhteisön ja sidosryhmien välille-kulkemaan aikaa edellä ja luomaan tuottavia yhteyksiä.

  • Tilausartikkelit | Blogitekstit | konsultoinnit työnantajamielikuvaa ja yritysbrandia vahvistamaan-  strategisten toimenpiteiden rinnalle

  • Artikkelisarjat ajankohtaisista työelämän ilmiöistä

Kenelle: Yritykset, yhdistykset, kaupungit, kunnat ja julkinen sektori

Hyöty:  Kirjoittajan monipuolinen globaali & asiantuntijaverkosto- tuoreimmat näkemykset, viimeisimmät tutkimukset, tulokset ja toimivat käytänteet- lukijaystävälliseksi tarinankerronnaksi sisällytettynä. Edustamaan edelläkävijyyttä johtamisen vastuista.

Hinta: Tarjouspyyntönä

Keynotes | Asiantuntijapuheenvuorot

Puheenvuorojen  kantava teema on johtamisen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut- niiden ulottaminen  osaksi jokaisen ihmisen toimintaa: Johtaminen kuuluu kaikille- Ota se- Omista se!  Freesattuja yrityksen tarpeisiin räätälöityjä sisältöjä- ajankohtaisista ilmiöistä- psykologisen turvallisuuden rakentamisesta- aina tragikoomisiin tosielämän kertomuksiin yhteistyösuhteista ja niiden tuottavuudesta.

Keynote-puheenvuorot  räätälöidään tarvelähtöisinä, esim. Kick Off tai Get Together-tilaisuuksiin. Tai vaikkapa arvojen  &  strategian selkeyttämiseksi- kuulijaystävälliseksi ja ihmisiä osallistavaksi tapahtumaksi.

Kenelle : Yrityksen koko henkilöstölle.

Hyöty: Lisäämään yhtenäisyyttä & vahvistamaan työntekijöiden sitoutuneisuutta, yrityksen arvoperustaa ja brandia.

Hinta: 1390- 1500 € + ALV

Kurkkaa tästä

HR mentaalipoli

Tulehtuneet yhteistyösuhteet tai ongelmat  ryhmädynamiikassa ?  Työhön liittyvät konfliktit tai huono työilmapiiri ? Ongelmat oman jaksamisen, stressinhallinnan ja motivaation suhteen? Haastavat kommunikointitilanteet?

Näihin ja moneen muuhun haasteeseen ja ongelmaan- vastauksia löytyy lähempää, kuin arvaammekaan- oman itsen ja yhteistyösuhteiden taitavasta ja tuottavasta johtamisesta.

Palvelu keskittyy  oman persoonallisuuden rakentumisen tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja johtamiseen- psykologisten motivaatiotarpeiden ymmärtämiseen ja johtamiseen, sekä niiden merkityksen ymmärtämiseen omaan stressi- ja distressikäyttäytymiseen liittyen.  Saat käytännönläheisiä ja omaa tuottavuutta  lisääviä keinoja, käytänteitä ja menetelmiä- työssä jaksamiseen sekä  stressinhallinnan, motivaation ja yhteistyösuhteiden tuottavampaan johtamiseen.

Kenelle: Organisaation työntekijöille.

Hyöty: Osana työkykyä ylläpitävää toimintaa ja varhaisen tuen antamista - työhyvinvoinnin  lisäämistä ja  tuottavuuden  kasvattamista. Auttaa työssä jaksamiseen. Ei ole terapiaa.

Toteutus: Haastattelu ja etätapaaminen. 

Hinta: 400 €  + ALV / kerta.

Kurkkaa tästä

Pääosassa yhteistyösuhteet | Studio Blanco 

Studio Blanco on organisaation tarpeisiin räätälöity tapahtuma, jonka pääosassa on yrityksessä työskentelevien ihmisten yhteistyösuhteet sekä tuottavan kommunikoinnin ja viestinnän rakentaminen organisaation kaikilla tasoilla- asiantuntijan johdolla.

Mainio keino rakentaa käytännönläheisesti yhtenäisempää ja psykologisesti turvallista kulttuuria, käsitellä ongelmia tai lisätä resilienssiä ennalta arvaamattomien tilanteiden varalle.

Tilaisuus, jossa opetellaan turvallisesti ja erilaisuutta arvostavalla tavalla puhumaan vaikeistakin asioista- suoruuden, välittämisen ja tuottavan kommunikoinnin avulla - ymmärtämällä ihmisen persoonallisuutta ja sen rakenteita.

Studiossa keskitytään asiasisältöäkin enemmän siihen- MITEN sanomme sen  asiasisällön, mitä sanomme. Opimme syy-seuraussuhteita  siitä -  miten, miksi  & millä tavalla vuorovaikutamme toinen toistemme kanssa. Opimme rakentamaan tuottavia yhteistyösuhteita & kommunikoimaan tuloksia tuottavasti  myös haastavien tilanteiden äärellä.

Kenelle: Jokaiselle organisaatiossa työskentelevälle.

Miksi:  Lisäämään ymmärrystä siitä, että jokaisella on sekä oikeus, että velvollisuus  rakentaa yrityskulttuuria- ja mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan  hyvinvointiin, tuloksiin ja tuottavuuteen.

Hyöty: Mitä paremmin jokainen kykenee johtamaan itseään vaikeissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa- sen tuottavampia ovat tulokset- sen osallistavampi on yhteinen organisaatiokulttuuri.

Toteutus: Live-tilaisuus, joka voidaan toteuttaa myös hybridinä striimaamalla.

Sisältö:  Tilaisuuden agenda on aina asiakaslähtöinen - toimintamalli moderointineen perustuu asiantuntemukseemme ihmisiä osallistavan tapahtuman järjestäjänä.  Tilaa esite.

Hinta: Määräytyy osanottajamäärän ja keston mukaan. Räätälöidään aina tarvelähtöisesti.

SB logo.png
kk5.png
Tilaa | Varaa | Pyydä tarjous
bottom of page