top of page
henkilöstö.jpg

Yrityskulttuurin freesaus & läpivalaisu

Yrityskulttuurin läpivalaisua voi verrata kuntotestiin: se näyttää nykytilan ja osoittaa ongelmakohdat. Sen avulla määritellään myös tavoitteet sekä uudistetaan johtamiskäytänteet tuottavamman organisaatiokulttuurin saavuttamiseksi.​ Tavoitteet määrittelevät prosessin- onko kyseessä nykykulttuurin freesaaminen, fuusion yhteydessä toteutettava kulttuuri- integraatio vai omistajanvaihdoksen yhteydessä kokonaan uuden tavoitekulttuurin rakentaminen. Läpivalaisun hyödyt ovat kiistattomat: sen avulla nähdään syys-seuraussuhteet organisaation eri tasoilla - tuloksien, tuottavuuden, johtamisen, yhteistyösuhteiden ja henkilödynamiikan osa-alueilla.  
 

joory.png

Riskien analysointi : Prosessi auttaa analysoimaan puolueettomasti johtamisen, yrityskulttuurin ja yhteistyösuhteiden välistä tuottavuutta.

Tuki : Auttaa kirkastamaan tuen tarpeen ja kohteet- kulttuurin & yhteistyösuhteiden läpivalaisu ja yhteenveto.

Eurot: Analyysin perusteella tarkastellaan kustannusvaikutuksia riskien ennakoimisen ja tarvittavien toimenpiteiden välillä.

Ratkaisuehdotus : Annetaan toiminnalinen ratkaisuehdotus tavoitekulttuurin, avainhenkilöiden ja henkilöstön johtamiskäytänteiden kehittämiseksi.

Fressi | Kevyt läpivalaisu

Läpivalaisu esimerkiksi johtoryhmädynamiikasta, tiimien tai osastojen yhteistyösuhteiden uudistamistarpeista. Parannetaan jokaisen oman itsen johtamistaitoja, yhteistyötaitoja ja työn managerointia.

 • Kenelle: Johtoryhmälle, eri liiketoimintayksiköiden vetäjille, Yrityksen yksikölle / valitulle kohderyhmälle. 

 • Hyöty: Auttaa korjaamaan, parantamaan ja uudistamaan yhteistyösuhteiden tuottavuutta, vähentää kitkaa ja konflikteja, auttaa ymmärtämään- kuinka eri yksiköt tai yksilöt mieluiten ostavat agendasi / saadaan aikaan tuloksia tuottavaa toimintaa.

 • Toteutus: Etänä ja livenä- kirjalliset ja suulliset haastattelut & profiloinnit. Workshopit lähivalmennuksena 

 • Prosessikuvaus:  Organisaation  tarpeista lähtevä, räätälöity kokonaisuus, jossa konsultoidaan  organisaation HR-johtoa ja kohderyhmän tarpeita. 

 • Hinta : Tarjouspyyntönä

New Born | Jämerä läpivalaisu

Jämerämpi kulttuurin läpivalaisu, jossa hyödynnetään mm. All Employee-, työhyvinvointi- ja Pulssi-kyselyitä, TT-huollon data-analytiikkaa, haastatteluja ja auditointeja johdon ja henkilöstön osalta. Tunnistetaan tarpeet ja uudistetaan johtamiskäytänteitä tarpeita vastaaviksi. Pyritään tarjoamaan myös koko henkilöstölle oman itsen ja yhteistyösuhteiden  johtamiskäytänteitä. 

 • Prosessikuvaus:  Organisaation  tarpeista lähtevä, räätälöity kokonaisuus, jossa konsultoidaan  organisaation HR-johtoa ja kohderyhmän tarpeita. 

 • Kenelle: Koko organisaatiolle | Tulosalueiden johdolle | Liiketoiminta-alueyksiköille

 • Hyöty:  Kustannustehokas ratkaisu, -osana työkykyjohtamisen käytänteitä.

 • Toteutus: Etänä, livenä ja lähityöskentelynä

 • Hinta: Tarjouspyyntönä-tarvelähtöisesti

New Dawn | Tuhti läpivalaisu & Culture Due Diligence

Monivaiheinen prosessi- osana yrityskauppaprosessia- omistajanvaihdokset,  yritysfuusiot ja kulttuuri- integraatiot.

 • Sisältää: Auditoinnit, haastattelut, profiloinnit PPI-Nasan kehittämällä profilointityökalulla yritysjohdolle ja avainhenkilöille . Yhteenvedon ja raportin kulttuurin nykytilasta.

 • Ratkaisuehdotuksen tavoitekulttuuriin pääsemisen prosessisa ja kehityshankkeena- kehitystoimenpiteistä ja työkaluista johtamisen & - käytänteiden uudistamiseksi  ja tavoitekulttuurin rakentamiseksi.

 • Prosessi takaa, että yrityskaupan henkilöstöön, kulttuuriin, johtamiseen ja johtamiskäytänteisiin liittyvien prosessien kaikki osa-alueet on tiedossa- nykyinen kulttuuri on läpivalaistu ja tavoitekulttuuria varten on olemassa tarpeita edellyttävä ratkaisuehdotus ja toimintasuunnitelma.

 

Kenelle: Tämä palvelu on  ensisijaisesti kohdennettu potentiaalisille investoreille, mutta myös myyntiaikeissa olevalle yritykselle.  Prosessi on lisäelementti- osana yrityksen DD- Due Diligence prosessia. Palvelu toteutetaan räätälöidysti palveluntuottajan asiantuntijaverkoston ja asiantuntijoiden kanssa.  

Hyöty: 70 prosenttia kaikista yritysostoista ei saavuta ennakoituja strategisia ja taloudellisia tavoitteita yrityskauppaprosessin yhteydessä- johtuen henkilöstöön ja  johtamiseen liittyvistä tekijöistä, joita ei ole arvioitu kunnolla osana yrityksen Due Diligance prosessia. ( Lähde: Ankura )

ToteutusEtänä, livenä ja lähityöskentelynä- prosessikuvauksen mukaisesti

Hinta:  Tarjouspyyntönä- tarvelähtöisesti. Hintaan vaikuttavat organisaation oman data-analytiikan hyödyntämismahdollisuudet, organisaation ja henkilöstön koko, prosessin kesto ja tarvittava asiantuntijaverkosto.

 

Varaa ilmainen
sparrivartti ja
konsultoi prosessin
hyödyttävyyttä
organisaatiollenne.

lady.png
Ota yhteyttä.
bottom of page