top of page

Mitä yhteistä
on ihmisiä inspiroivalla johtajalla,pidetylläkollegalla ja ihmisellä ?

MINDSET-
ajattelutapa

Ymmärrys oman asennoitumisen merkityksestä kehittymiselle. Halu ja kyvykkyys opetella uusia taitoja, kasvaaksemme ja kehittyäksemme ihmisinä & ihmisten välisten suhteiden johtajina.

JOHTAMISESTA JA VIERESTÄ -

Puheenvuorot, koulutukset, verkkokurssit & webinaarit

Tiesitkö, että Sinussa on valtavasti kapasiteettia, jota et hyödynnä  ja  ominaisuuksia, joita et vielä käytä ? - Ominaisuudet ovat kuin lihaksia, joiden käyttöönotto edellyttää ensin harjoittelua.

Mitä paremmin tunnistat ja ymmärrät omia voimavarojasi- sen  monipuolisemmin  pystyt hyödyntämään potentiaaliasi  & sen tuottavammin johdat itseäsi ja yhteistyösuhteitasi.

Psst!

Lähde Lizurin matkassa opettelemaan uusia taitoja itsesi ja ihmissuhteidesi parempaan, entistä tuottavampaan johtamiseen. Verkkokurssi on monipuolinen, informatiivinen ja käytännönläheinen. Sen hyödyt on helposti vietävissä omaan arkeen ja osaksi arjen käytänteitä. Pääset tutustumaan kurssisisältöön
Suomalaisen Kirjakaupan
verkkokaupasta:

Suomalainen Monitaito logo_edited.png

Oletko valmis päästämään irti ajatuksesta,
että johtaminen on joko-tai-hommaa ?
 

Johtaminen on yhtälailla henkilökohtaisen bisneksesi kulmakivi, kuin se on esihenkilön, pomon ja koko organisaation yhteinen asia. Se on jokamiehen oikeus velvollisuuksineen & taatusti sekä-että-yhtälö.

Menestys harvoin rakentuu yhden ihmisen varaan, mutta yksikin ihminen voi auttaa muita menestymään. Tässä auttaa erinomaiset ihmissuhde- ja yhteistyötaidot.

Johtaminen kuuluu meille kaikille 

Mitä paremmin Sinä ymmärrät oman persoonallisuutesi rakentumista- vahvuuksia, ominaisuuksia,  voimavaroja ja tarpeita- sen  tuottavammin johdat itseäsi ja yhteistyösuhteitasi. 

Tervetuloa irtautumaan ikiaikaisesta vastakkainasettelusta, läpi johtamisen satavuotisen historian koulukuntineen- aina itseohjautuvuuden kompleksisuuteen ja
vihdoin tähän päivään!

Psykologinen turvallisuus, resilienssi, toimiva DEI- strategia sekä muut aikamme ilmiöt - eivät laskeudu kenellekään meille taivaasta, kuin illallinen taannoin Manulle. Näiden asioiden hyväksi, on jokaisen ihmisen työskenneltävä, sillä oikeudet pitävät sisällään velvollisuuden. There's no free lunches.

Yksinkertaisimmillaan johtaminen on vastuun jakamista ja useimmiten monen tekijän summa.  Lopputulos näkyy siinä-  miten yksilö johtaa itseään, esihenkilö tiimiään ja organisaatio käytänteitään. Sillä tämän konklaavin yhteispeli- näkyy aina tuottavuudessa, hyvinvoinnissa ja tuloksissa.

On aika freesata ajattelutapaa, sillä
johtaminen todella kuuluu kaikille !

tytöt.png

Freesaamme yrityskulttuuria

let's do it together !

Uudistamme ihmisten, yhteistyösuhteiden ja organisaatioiden johtamisen ‚ě§

tuloksia tuottavaksi toiminnaksi.

Me & mates.png
es.png

Jos Sinulla olisi keinot, miten tulla toimeen hankalan ihmisen kanssa tai kuinka vaikuttaa  pelon ilmapiiriin työpaikalla- oletko valmis tekemään töitä sen eteen?

Jos johtajana osaisit läpivalaista työntekijän persoonaa ja osaisit valjastaa hänet tekemään tulosta- oletko valmis investoimaan aikaasi kehittyäksesi muiden palvelijana?

Onko organisaationne valmis tekemään töitä erilaisuutta syrjivän toiminnan pois kitkemiseksi- valmis uudistamaan ihmisten johtamiskäytänteet 2022 luvulle- tuloksia tuottavaksi toiminnaksi?

Minja Wahlsten
Certified PCM®-Trainer | DEI-Consultant

Tiesitkö, että jokaisella  on edellytykset olla  se henkilö, jolla on ilmiömäinen kyky  tunnistaa & johtaa erilaisuutta ihmissuhteissaan - rakentaa ihmisiä osallistavaa ja tuottavaa  ilmapiiriä ?

Se edellyttää Sinulta lähempää tutustumista voimavaroihisi,potentiaaliisi ja persoonallisuuteesi. Sen myötä, lyöt pian ällikällä tuottavuudessa paitsi itsesi-myös muut ihmiset.


Mitä lähemmin tutustut itseesi ja itsessäsi oleviin voimavaroihin- sen pidemmälle pääset, sen kauemmas näet.  Opit  ehkäisemään omaa stressikäytöstäsi ja huolehtimaan tarpeistasi.  Opit tunnistamaan tilanteita, joissa vahvuuksiesi liikakäyttö alkaa sabotoida muiden ihmisten työskentelyä tai tapasi kommunikoida, aiheuttaa muille kylmiä väristyksiä ja stressiä. Nämä perin vaatimattomat tosielämän kuvaukset saattavat eskaloida stressikäyttäytymistä ympäristöön ja vaikutuksista saattaa maksaa lopulta useampi taho. Kun opit hyödyntämään  itseesi sisältyviä loputtomia voimavaroja & ominaisuuksia- et voi välttää menestymistä yhteistyösuhteissasi. Samalla avitat myös muita yltämään parhaimpaansa. 

Lähtökohtaisesti ihmiset ovat aina olleet kiinnostuneita itsestään & 
oman navan ympärillä pyöriskelystään.


Jokainen on halukas saamaan lisää informaatiota siitä, kuinka optimoida potentiaalia itsessä, oppia toimimaan tuottavammin, olemaan tarvittaessa empaattinen, looginen, luova, näkemyksellinen tai tarpeen tullen reflektoiva. Kukapa meistä ei olisi kiinnostunut mahdollisuuksista oppia tunnistamaan, ennakoimaan ja ehkäisemään stressiä, konflikteja tai huonon ilmapiirin syntymistä - tulemaan toimeen kaikkien kanssa. Ihmisen persoonallisuus  on paitsi loputon kultakaivos, se on vähän kuin talo. Huomaat pian, että talon eri kerrokset kätkevät sisäänsä valtavasti erilaisia ominaisuuksia, mahdollisuuksia, myös ansoja. Kun löydät hissin, jolla pystyt liikkumaan eri kerrosten välillä- opit hyödyntämään persoonallisuuttasi paitsi kokonaisvaltaisemmin, myös välttämään stressiä sekä majailua stressiolosuhteissa kellarikerroksissa.

Ihmisen persoonallisuudessa on lukematon määrä hyödyntämätöntä potentiaalia - stressin ehkäisemisestä, vielä piilosilla oleviin ominaisuuksiin. Niiden esiin houkuttelemiseksi tarvitaan tietoa, taitoja ja asennetta.

Keskeisin tarvittavista edellytyksistä on halu kehittää omaa itsetuntemustaan ja uskaltaa ottaa rohkeasti ne ensiaskeleet, jotka paljastavat oman persoonallisuuden vahvuuksineen, luonteenpiirteineen & myös heikkouksineen. Oleellisinta onkin ymmärtää, että jokaiselta meistä löytyy samoja vahvuuksia, ominaisuuksia, piirteitä, silti aina yksilöllinen määrä. Oletpa oman elämäsi sankari, korporaation johtaja tai yrityksen HR:ää edustava henkilö- jokaisen on osattava johtaa ensin erilaisuutta itsessä, vasta sitten muissa ihmisissä. Lopputuloksena voimme oppia persoonallisuuden  läpivalaisuprosessin, joka on sekä työkalu, että ase. Se antaa etulyöntiaseman siihen, mitä muut eivät vielä tiedä ja auttaa selviämään kaikenlaisissa olosuhteissa.

Menestys ei koskaan rakennu yhden ihmisen varaan,
mutta yksikin ihminen voi auttaa muita menestymään.


Kun Sinä olet  itsesi paras asiantuntija- kasvat samalla myös muiden ihmisten ja persoonallisuuksien "itsestään selvyyksien "asiantuntijaksi.  Opit ymmärtämään käyttäytymisen syy-seuraussuhteita. Välttyäksemme näiden seurannaisvaikutusten negatiivisilta ilmiöiltä ja niiden lukemiselta Hesarista tai Kauppalehdestä, me voimme jokainen laittaa kädet saveen tämän yhteisen savotan eteen. Johtaminen toden totta on sekä oikeus, että velvollisuus ja koskee yhtälailla Sinua, kuin minua.  Jokaisen ihmisen persoonallisuus luo perustan organisaatiokulttuurille. Ja juuri ne prosessit, MITEN yksilö, tiimi ja yritys tahoillaan osaavat käytänteitä johtaa, näkyy luonnollisesti johtamistaidoissa. Seuraukset näkyvät siten aina tuottavuudessa, tuloksissa & organisaatiokulttuurissa.

Esimerkillä johtaminen on johtamisen tuottoisin muoto silloin, kun sen vaikuttavuus lähtee itsestä- muiden hyväksi.

Alla dataa ja statistiikkaa tosielämän ongelmista työpaikoilla,
jotka Työsuojeluhallinto on määritellyt  psykososiaalisiksi kuormitustekijöiksi.

ONEGELMIA TYÖPAIKALLA JA TYÖILMAPIIRISSÄ:

- Jatkuva valppaanaolo
- Liiallinen tietomäärä
- Vaikeat & haastavat vuorovaikutustilanteet
- Liiallinen tai vähäinen työmäärä
- Epäselvät vastuut, tavoitteet tai tehtävänkuvat
- Sosiaalinen tai fyysinen eristäminen
- Toimimaton yhteistyö
- Syrjivä kohtelu
- Huono tiedonkulku ja viestintä
- Esihenkilön tuen puute
Lähde : TYÖSUOJELU

SYYNÄ : PUUTTEELLISET JOHTAMISTAIDOT:

MANAGEROINTI :
‚ě§ Puutteelinen työn, prosessien ja resurssien organisointi ja johtaminen
 SELF-LEADERSHIP & LEADERSHIP :
‚ě§ Puutteelliset itsetuntemus-, motivaatio-,
ihmissuhde-, stressinhallinta- ja kommunikointitaidot 
JOHTAMISEN KÄYTÄNTEET: 
‚ě§ Puutteeliset menetelmät ja käytänteet ihmisten  erilaisuuden johtamisessa, monimuotoisuuden hyödyntämisessä ja ihmisiä osallistavassa toiminnassa , VIESTINTÄ:
‚ě§ Puutteelliset taidot miten asiasisältöä jaetaan kuulijalähtöisesti- miten viestitään ja vuorovaikutetaan  tuottavasti erilaisten ihmisten parissa

SEURAUS: SAIRAUSPOISSAOLOT JA TYÖSTÄ POIS JÄÄNTI:

ESIMERKKILASKELMA KUSTANNUKSISTA:


Yritys Oy AB- 250 työntekijää

-Työntekijän peruspalkka on 3500 € / kk 

‚ě§ 1 sairauspoissaolopäivä maksaa 556 € / p

‚ě§ 7 sairauspoissaolopäivä maksaa 3890 € / vuosi / hlö

‚짠 Kokonaiskustannus yritykselle 972 500 € / vuosi sairausajan palkkoina. ‚ÄčEsimerkki sisältää välilliset kustannukset, työvoiman sivukulut ja palkat.  

 

Mikäli poissaolot laskevat 30 % eli  1167€ vuodessa / htv.

Se tarkoittaisi  291 000 euroa vähemmän kustannuksia yritykselle sairausajan palkoissa, eli reilu 2 sairauslomapäivää vähemmän / henkilö.

‚Äč

Lähde: VARMA

‚ěĘ Opetellaan laadukkaita ja yksilöä motivoivia johtamiskäytänteitä & stressinhallintataitoja- 
tunnistamalla & hyödyntämällä erilaisuutta yksilöissä & tiimeissä.
‚ěĘ  Panostetaan yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteissa viestinnän sisällön laatuun.
‚ěĘ  Ohjataan erilaisuutta syrjivää toimintaa- erilaisuutta hyödyntäväksi & tuottavaksi toiminnaksi. 
‚ěĘ  Uudistetaan johtamiskäytänteitä ihmisiä motivoivaksi ja tuloksia tuottavaksi toiminnaksi.

RATKAISU: JOHTAMINEN KUULUU KAIKILLE-
ORGANISAATIOLÄHTÖISEKSI TOIMINNAKSI:

SAIRAUSPOISSAOLOJA VOIDAAN VÄHENTÄÄ
UUDISTAMALLA JOHTAMISKÄYTÄNTEET TUOTTAVAKSI TOIMINNAKSI

A'LA :

Ongelmat ja ratkaisut

Työelämää kuormittavat jatkuvasti ongelmat, jotka ajavat ihmisiä sairauslomalle. 

Sairauslomia edeltää madaltunut tuottavuus monella elämän osa-alueella. Syitä poissaoloille on toki monia, mutta Kelan mukaan esimerkiksi naisilla suurin syy sairauspoissaoloihin ovat mielen terveyteen liittyvät ongelmat. Näistä tyypillisinä mainittakoon työuupumus, masennus sekä  erilaiset stressin tai distressin asteet.  Taustalla on esimerkiksi työpaikan tulehtunut ilmapiiri, ongelmat yhteistyösuhteissa, työssä suoriutumisessa, jaksamisessa ja resurssoinnissa. Mielen sairaudet ovat jo yleisimpiä alle 30-vuotiailla, mutta  näkyvät heti kakkosena kaikki sairauspoissaolosyyt huomioituna.  Dataa näistä aiheista löytyy valtavasti, yleistietona  kannattaa  lukaista esimerkiksi artikkeli Iltalehdestä. 

Summa summarum

Kukaan ei pysty kantamaan puolestamme  taakkaa, miten koemme erilaiset tilanteet, tapahtumat tai kohtaamiset omassa elämässämme- miten ne meille näyttäytyvät.  Vastuu omasta tunnekokemuksestamme, on ensisijaisesti jokaisella itsellään.  On selvää, että johtamisen ongelmat näkyvät ympärillämme monivivahteisena ja oma taitomme johtaa itseämme- näkyy aina omassa vaikutuspiirissämme. Tästä saa mukavasti perspektiiviä, että se toimii aina joka suuntaan ja koskee kaikkia ihmisiä. Vaikka johtamisen vastuu seurauksineen jakautuu tasaisesti jokaiselle- tulevaisuuden organisaatioille tämä on oiva tilaisuus  erottautumiseen.  Mitä tömäkämmin organisaatio ottaa vetovastuuta johtamiskäytänteiden kehittämisessä -jokaisen yksilön oikeutta ja velvollisuutta korostavana toimintamallina- sen tuottavampi ja vetovoimaisempi organisaatio tulee olemaan. Yksilö + esihenkilö+ organisaatiokäytänteet.


Muutosprosessiin ryhtyminen 

Yksinkertaisimmillaan johtamisen laatuun, sisältöön ja käytänteisiin olisi helpointa hakea ratkaisua omistajaohjauksen kautta, olkoon kyseessä  julkishallinnon, yksityisen sektorin tai minkä tahansa yhteisön organisaatio. Tällöin johtamista koskevat periaatteelliset ja koko organisaatiota koskevat ratkaisut on helpompi ulottaa osaksi vastuullisuusstrategiaa, hyödyntää data-analytiikkaa & ulkopuolista auditointia läpivalaisuun johtamisen laadusta, henkilöstön hyvinvoinnista ja organisaatiokulttuurista.  Ja mikä tärkeintä, samalla voidaan rakentaa myös laadukas prosessi osaksi toimivia johtamisen kehittämisen käytänteitä, jonka puitteissa luodaan edellytykset yhtiön johdolle, myös henkilöstölle kasvaa ja kehittyä ihmisinä ja työntekijöinä

HR ja johtamisen käytänteet osaksi yritysarkea

Kun organisaation ylin johto on sitoutunut johtamisen & käytänteiden uudistamiseen ja linjannut vastuun jalkauttamisen osaksi HR:n prosesseja- varsinainen savotta voi alkaa. Tämä edellyttää usein HR- strategian päivittämistä tai toimivien käytänteiden upottamista ja ulottamista kaikkien työntekijöiden arkeen. Jotta homma saadaan vietyä käytäntöön, se vaatii monen monituista palaveria, workshoppia, budjetin tarkistamista, kulujen arvioimista ja toteutustapojen yhteensulauttamista- osaksi koko yrityksen arkea ja kulttuuria. Riippuen siitä, lähteekö yritys takamatkalta, maaliviivalta vai puolivälistä- tekemistä riittää aina ja valmista tulee tuskin koskaan. Kun ihmiset, yhteistyösuhteet ja toiminta ovat tasapainossa, tuloksia alkaa näkyä joskus jopa yllättävän nopeasti.

yleisön edessä.jpg

Johtaminen on aina vastavuoroista-
mitä paremmin johdat itseäsi-
sen paremmin johdat yhteistyösuhteitasi.

bottom of page