taustaa  valmennuskäytänteille

kliininen tutkimus, käytäntö & tulokset - toimiva combo

1960-70 luvulla amerikkalaiset psykologit ja psykiatrian opiskelijat tarkastelivat psykologiaa ja käyttäytymistieteitä hieman erilaisesta perspektiivistä ja heidän mottonsa kuului, että ihmisen ei tarvitse olla sairas-voidakseen paremmin.
 
Yksi opiskelijoista oli tuleva filosofian tohtori, kliinisen psykologian professori, terapeutti, tiedemies - uskomattoman alykäs, huumorintajuinen ja lämminhenkinen ihminen- Taibi Kahler.

Taibin kiinnostus psykologiaan ja  erityisesti ihmisten väliseen kommunikointiin, johdatti hänet arvostetun psykiatrin, Eric Bernen kehittämään terapiamalliin transaktioanalyysista, jonka työmenetelmä perustuu niin ikään ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Tohtori Kahler jatkojalosti Bernen tutkimustyötä ja  teki vuosia terapiatyöhön liittyvissä kliinisissä tutkimuksissaan löydöksen- kuudesta erilaisesta, mutta ihmisissä täysin tunnistettavista stressikäyttätymismalleista.

Malleja alettiin kutsua drivereiksi, jotka ilmentivät ihmisten stressikäyttäytymistä- oikeammin ilmaisten vakavan stressin, eli distressin esiastetta.

Tätä driveria- eli hiostajakäyttäytymistä kutsuttiin ensimmäisen asteen stressikäyttäytymiseksi- ikään kuin "oviaukoksi " stressiin. Tilanne, kun / jos ihminen putoaa syvempään stressiin, eli distressiin. Hiostajakäytöstä todistaa jokainen ihminen omassa ja muiden käyttäytymisessä jopa useita kertoja päivässä- mutta siitä myöhemmin enemmän.

Nämä Taibin tieteelliset löydökset palkittiin 1978 kansainvälisellä psykologia-alan palkinnolla ( Eric Berne Memorial Award- from Miniscripts) .

Taibin palkittu tutkimuslöydös kuudenlaisesta " klusterista " eli kimpusta " negatiivisia käyttäytymismalleja- johti hänet tutkimaan myös vastaavanlaisia positiivisia käyttäytymismalleja sekä luonteenpiirteiden klustereita. Ei aikaakaan, kun Taibin maine kiiri NASAn psykologien ja psykiatrien korviin.

process communication model®
& NASA

kliinisestä terapiasta- hyödylliseksi työkaluksi

Aiemmat löydökset johdattivat Taibin nyt tutkimuksissaan ihmisen persoonallisuuden rakentumiseen, sen syihin ja seurauksiin - ja lopulta persoonallisuutemme kerrosten- eri vaiheiden vaihtumisen merkittävyyteen, koskien ihmisen psykologisia tarpeita ja motivaattoreita. 

Syntyi Process Communication Model®- lyhyesti PCM, jonka juuret ovat terapiassa, mutta joka on silti erillinen- positiiviseen psykologiaan ja tuottavaan vuorovaikutukseen perustuva käytännöllinen menetelmä. 

Työkalu itsetuntemus- ja ja ihmissuhdetaitojen kehittämiseen, yksilöllisen motivaation tunnistamiseen, stressikäyttäytymisen ennakoimiseen ja konfliktien ratkaisuun. 

Näihin samoihin aikoihin USAn avaruushallintokeskus NASA etsi tieteellisesti vahvoja ja toimivia työkaluja astronauttien valintaan, valmentamiseen ja ääriolosuhteissa tapahtuvan tiimityöskentelyn kehittämiseen. 

Taibi sai kutsun NASAan vuonna 1979, asiantuntijaksi astronauttien rekrytointiprosessiin. Kaikkiaan  hakijoita oli mukana 4000 henkeä,  joista 600 täytyi haastatella kasvotusten.Taibilla oli haastatteluja varten mukanaan muistiinpanovälineet, kynä ja paperia.

Kuinka Taibi sitten  hyödynsi osaamistaan?

Tehtävä itsessään oli havainnointia, jota Taibi oli jo vuosikaudet tehnyt kliinisessä terapia- ja opetustyössään. Nyt hänelle tarjoutui uudenlainen tilaisuus osoittaa hyödyt- kliinisen tutkimustyön, tieteen jaempirian tehokkuudesta.

Taibi siis havainnoi ja teki muistiinpanoja persoonallisuustyypeistä ihmisen persoonallisuudessa, jotka ovat kuin klustereita eli kimppuja - erilaisista luonteenpiirteistä ihmisessä. ( Mallikkona käytän termiä erilaisen energian ja kerrosten skaannaamista itsessä ja muissa)

Se edellytti syvällistä ymmärrystä tulkita sitä prosessia, kuinka nuo klusterit- ( jotka myöhemmin nimettiin erilaisiksi persoonallisuustyypeiksi ihmisissä) -  näkyivät ja ilmenivät ihmisen käyttäytymisessä. Mm.seuraavista asioista Tabi teki muistiinpanoja.

Mikä on ihmisen luontaisin tapa havainnoida ympäristöä- miten se kuuluu kommunikoinnissa ? Millä tavalla ihminen ilmaisee stressiä ja mitä se kertoo muille sen hetkisistä psykologisista tarpeista? Kuinka kommunikoinnin avulla motivoidaan ihmisistä pois stressistä ja saada aika tuottavaa  vuorovaikutusta?

Ja Taibin tekemät muistiinpanot havainnoista ja niiden tuloksista vakuuttivat NASAn psykologit ja erityisesti johtavan psykiatrin Terrence, Terry McGuiren.

PPI®- Personal Pattern inventory

validioitu arvio persoonallisuuden rakentumisesta

"Sait viidessä minuutissa ihmisestä selville samat asiat, joihin itseltäni meni kolme tuntia ! Miten se on mahdollista- miten SInä sen teit?  -Kyseli Terry McGuire Taibiltä. 

Ja Taibi vastasi: Focus ei ole niinkään itse asiasisällössä,
MITÄ ihmiset sanovat, vaan itse prosessissa: MITEN he  asiansa sanovat- miten he käyttäytyvät, ilmaisevat itseään tai ovat yhteydessä ympäristöönsä. 


Niin kävi, että Nasan testattua Taibin tiedot ja taidot- yhteistyö aloitettiin. Alkuperäiseen Taibin kliinisin tutkimuksin kehittämään terapiamenetelmään (Process Therapy Model®) perustuen ja siitä edelleen jalostettuun PCM®- menetelmään pohjaten- nyt alkoi kehitystyö NASAn tarpeita vastaavan työkalun ja- menetelmän kehittämiseksi.

Kahdessa vuodessa syntyi PPI®- Personal Pattern Inventory - validioitu menetelmä ihmisen persoonallisuuden rakentumisen arvioimiseksi ja persoonallisuuden profiilin hyödyntämiseksi- osana rekrytointi- ja henkilöstön kehittämisprosessia.
Yhtäjaksoinen yhteistyö NASAn kanssa jatkui aina vuoteen 1996 asti, Terry McGuiren jäädessä eläkkeelle.

Ollessani huhtikuussa 2021 webinaarissa yhdessä kollegoideni kanssa- Taibi kertoi NASAn edelleen hyödyntävän menetelmää organisaatiossaan. Samaisessa webinaarissa Taibi kertoi  soittaneensa pitkäaikaiselle kollegalleen ja ystävälleen  facetime puhelun. Ystävä oli Terry McGuire ja vuosikymmeniä sitten alkanut työtoveruus on jatkunut ystävyytenä aina näihin päiviin asti.

Astronaut

pcm® -
process  communication  model®

työkalu liike-elämän johtamiskäytänteisiin ja ihmisten välisiin yhteyksiin

logot2.png

80-luvun alkupuoliskolla myös USA liike-elämän johto kiinnostui Taibi Kahlerin osaamisesta. Toiveena oli jo tuolloin : " Jos sinun menetelmäsi toimivat avaruudessa, niin miksei ne toimisi myös maan päällä.- Auta meitä oppimaan ja kehittämään itsellemme parempia taitoja kommunikointiin, motivointiin ja stressinhallintaan.
 
Ja niin PCM- oppien hyödyntäminen starttasi yritysmaailmassa, mutta myös politiikassa. Kuuluisin PCM osaaja on presidentti Bill Clinton, jonka presidenttikauden aikana myös koko valkoisen talon henkilökunta osallistui valmennuksiin. 

Tohtori Kahler rakensi valmennusohjelmat johtamiseen, coachingiin, tiimityöhön, parisuhteisiin, oppilaitoksiin ja yliopistoihin, terveydenhuollon ammattilaisille  ja myyntityöhön. Vasemmalla kuvassa murto-osa valmennetuista organisaatioista.
 
Pian PCM:n maine saavutti myös Euroopan maat, joista Ranska starttasi ensimmäisenä ja valmennukset. Tänä päivänä Pariisissa Kahler Communication Europe vastaa koko organisaation toiminnasta, koordinoinnista ja globaalista verkostosta. Nyt PCM taitoja hyödynnetään avaruuden lisäksi, kaikilla toimialoilla ja kaikkialla maailmassa 4000 valmentajan verkoston voimin.


 Täältä löydät lisää tieteellisiä artikkeleita, informaatiota oman itsen ja ihmisen persoonallisuuden johtamisesta by PCM®.

 " kyse on menetelmän käyttämisestä-
ei siitä puhumisesta "

- Taibi Kahler kesäkuussa 2021