jeje_edited.png

1.1.2023 ensimmäisenä Suomessa.

Leadership kuuluu kaikille-

verkkokurssi työelämän tähdille.

Vähemmän stressiä, enemmän energiaa. Kaikille.
Me viemme people skills osaamisen seuraavalle tasolle.

Kenelle ?

Sinulle, joka haluat kehittää potentiaaliasi, lisätä hyvinvointiasi & tuloksiasi- ennaltaehkäistä stressikäyttäytymistäsi ja johtaa yksilöllistä motivaatiotasi - oppia rakentamaan tuottavia yhteyksiä ja yhteistyösuhteita kaikenlaisten ihmisten kanssa.

Miksi ?

Koska jokainen Ihminen yksilönä  luo perustan organisaatiokulttuurille organisaatiokulttuurille & yhteisölle- prosessit, joita yksilö, tiimi tai organisaatio toteuttaa- näkyy aina johtamistaidoissa & tuloksissa.

Tiedätkö, mikä on NASAn salainen ase erilaisuuden johtamiseen ja tiimityöskentelyyn ?

NASA alkoi hyödyntää 80-luvun alkupuolella  oppeja ja työkalua, joka mullisti astronauttien rekrytointiprosessin ja  auttoi  läpivalaisemaan ihmisissä olevia voimavaroja, käyttäytymistä ja persoonallisuuden rakenteita.  
 
NASA onnistui rakentamaan  astronauteista dream-teamin, optimoimaan ihmisten potentiaalia ja minimoimaan heikkouksia. NASA  jalosti sittemmin menetelmää, jonka perusta oli  jo aiemmissa  kliinisissä  ja palkituissa löydöksissä -ihmisten erilaiseen käyttäytymiseen  

nasa sivuille_edited.jpg

Haluatko oppia johtamaan itseäsi ja yhteistyösuhteitasi tuottavasti ?
- Ihan kaikenlaisissa olosuhteissa ?

Verkkokurssin sisältö keskittyy ihmisissä olevien voimavarojen  tuottavaan johtamiseen. Koulutussarja on  luonteeltaan erittäin käytännönläheinen.  Hyödynnämme kurssisisältönä samaa NASAssa validioitua menetelmää,  jonka kouluttajina myös kaikki toimimme.

Ammattitaitomme kouluttajina perustuu paitsi  asiantuntijuuteemme, erityisesti  kokemuksiimme menetelmän käytännöllisyydestä ja helposti arkeen vietävistä käytänteistä ja hyödyistä elämän kaikilla osa-alueilla.

people skills®-
Leadership kuuluu kaikille Team

PSpe.png

Olemme auttaneet yhdessä ja erikseen isoja & pieniä, kansainvälisiä & kansallisia - yrityksiä, organisaatioita, yhdistyksiä, tiimejä ja ihmisiä, parantamaan hyvinvointia, kasvattamaan tuloksia & lisäämään tuottavuutta ihmisten välisissä yhteistyösuhteissa. Olemme auttaneet tunnistamaan, ennakoimaan, ymmärtämään ja ehkäisemään omaa ja muiden ihmisten stressikäyttäytymistä ja konfliktien ratkaisutaitoja. 
 
Ennen kaikkea, olemme auttaneet ihmisiä tunnistamaan, ymmärtämään ja hyödyntämään persoonallisuuden lukuisia ominaisuuksia, vahvuuksia ja piirteitä oman itsen, muiden ihmisten ja organisaatioiden parhaaksi. Autamme enemmän kuin mielellämme myös tulevaisuudessa-  parantamaan, kehittämään ja uudistamaan ihmisten & työn johtamiskäytänteitä- luomaan kanssanne inspiroivaa ja tuottavaa organisaatiokulttuuria.

Hyödynnämme asiakkaidemme parhaaksi myös kansainvälistä ja kollegiaalista PCM®- Trainers & John Maxwell Team®- asiantuntijaverkostoamme.

Jengitaas.png

Ihmisiin sitoutuneen

pääoman tuottava johtaminen,

kehittäminen & yhteyden saaminen, on

kasvupolku

jolla on alku- vaan ei loppua.

bv4_edited.jpg
LI LOgo.png

Minja

Klassisen musiikin opinnot,  työskentely taiteen & liike-elämän parissa, sai minut kiinnostumaan ihmisten erilaisuudesta- sen syistä, seurauksista ja ilmiöistä. 

Aloin 2000- luvun alkupuolella opiskelemaan  persoonallisuuspsykologiaa ja perehdyin ihmisen käyttäytymiseen  pohjautuviin kliinisiä & tieteellisiin  tutkimuslöydöksiin. 

 

Myöhemmin perehdyin  ihmisessä olevien erilaisten voimavarojen, persoonallisuuden rakenteen  & ihmissuhteiden  johtamiseen. Aloitin johtamisen kehittämisen ja opiskelun hankalimmasta koskaan johtamastani ihmisestä- itsestäni. 

Parhainkin teoria, löydökset, tiede ja empiria vastaavat tarkoitustaan vasta silloin- kun niitä pystyy soveltamaan luontevana prosessina osana arjen käytänteitä. Meillä jokaisella on arjessamme apuna mitä erilaisimpia oppeja, teorioita tai sovelluksia. Meistä itsestämme kuitenkin riippuu, miten taitaviksi me kehitymme soveltaessamme oppimaamme käytäntöön.

Oman itsen ja yhteistyösuhteiden tuottava johtaminen  on helppoa ainoastaan teoriassa, jos sen eteen ei ole valmis työskentelemään. Toisaalta, mikään ei ole lopulta ole yksinkertaisempaa, kuin muuttaa ajattelutapaa ja toimia esimerkkinä muille.