top of page
liac_edited.jpg

Meiltä & 
maailmalta

Maailma käsissäsi.png

Diversiteetin johtaminen & erilaisuuden hyödyntäminen on parhaimmillaan paitsi ihmisten yksilöllisten taustojen arvostamista, se on ennen kaikkea ihmisten tasa-arvoisen kohtelun

& ihmisiin sitoutuneen pääoman johtamista, joka elää organisaation johtamiskäytänteissä ja näkyy tuloksissa ja tuottavuudessa...

Maailma käsissäsi.png

Läpinäkyvyyttä yrityksen johtamistaidoista, kulttuurista ja työntekijäkokemuksesta tarjoaa Glassdoor, joka on perustamisestaan lähtien kerännyt liki 50 miljoonaa arvostelua työntekijäkokemuksista, yli 900 000 yrityksestä...

Maailma käsissäsi.png

CDO pystyy roolissaan kyseenalaistamaan johtamisen & kulttuurin nykytilaa ja rikkomaan ennakkoluulottomasti kaavoja ja totuttuja tapoja. Hän auttaa uudistamaan johtamiskäytänteitä- erilaisuutta arvostavana & sitä hyödyntävänä ja tuottavana toimintana...

Maailma käsissäsi.png

Organisaatiokulttuurin johtamisessa ja sen rakentamisessa, on kyse sosiaalisen identiteetin rakentumisesta. Organisaation identiteettiin vaikuttaa jokaisen yksilön identiteetti ja siten jokaisen suhde organisaatioon...

Maailma käsissäsi.png

HYVINVOINTIA vai PAHOINVOINTIA ?-SYY- SEURAUSSUHTEET
Tulossa.

Mielen erilaiset sairaudet, heikentynyt työilmapiiri, haastavat yhteistyösuhteet ja kasvaneet työmäärät aiheuttavat ahdistusta, stressiä ja sairauslomia. Mistä on oikein kyse ja millä ongelmiin löytyy rakaisu ?

Maailma käsissäsi.png

IHMISSUHTEIDEN JOHTAMISEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET
Tulossa.

Parhaimmillaan ihmisten välisten yhteistyösuhteiden avulla voidaan rakentaa ekosysteemejä, ylivertaisuutta, edelläkävijyyttä ja globaalisti merkittäviä tekoja- lisätä hyvinvointia, tuottavuutta ja tuloksia. 

bottom of page